محل تبلیغات شما

چه بر سر تو آمده ؟
و بر گلوی این دیار !
چون ، استخوان تیز درد بریده نای و حنجره.
گرفته حال پنجره .
در این دیار، که دیو شب 
به روزهای روشنم ،به سایه میزند لگد.
چه سهمگین شده زمین !
و رنگ آسمان و عشق ،پریده از تب بلا
بهار تلخ و ناگوار ،ستاره پر ز انتظار
هوا بد است و دل میان این هوا ،
بسان ابرهای تیره ای 
که بسته چشم های  ماه  ،خسته ایم .
چه سینه ها که تنگ شد !
چه لحظه ها که سخت شد !
بگو :کدام زندگی؟ بگو کدام دلخوشی؟
که ما بهانه ای کنم تحملی!
برای حجم خستگی  .
دلم گرفته ای خدا ،دلش گرفته این هوا !

#حدیث_بداق_غزل_بانو

در روزهای قرنطینه و حال و هوای کرونا ویروس

کدام ,ها ,ای ,روزهای ,بگو ,هوا ,بگو کدام ,این هوا ,ها که ,چه لحظه ,شد چه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جذب و ارتباطات